II posiedzenie Komisji Konkursowej

W dniu 11 marca 2021 r. odbyło się II posiedzenie Komisji Konkursowej w projekcie SYNERGIA – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Spotkanie zorganizowane zostało w formie online w środowisku MS Teams.

Czytaj dalej II posiedzenie Komisji Konkursowej

I posiedzenie Komisji Konkursowej

W dniu 2 marca 2021 r. odbyło się I posiedzenie Komisji Konkursowej w projekcie SYNERGIA – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Spotkanie zorganizowane zostało w formie online w środowisku MS Teams.

Czytaj dalej I posiedzenie Komisji Konkursowej

Konkurs wewnętrzny – etap wdrożenia

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do części wdrożeniowej projektu SYNERGIA, której celem jest wdrożenia dobrych praktyk zarządczych w instytucji uczestnika. W związku z tym zapraszamy instytucje Uczestników projektu do udziału w konkursie wewnętrznym na wdrożenie dobrych praktyk. Udział w konkursie jest obowiązkowy dla Uczestników z Polski.

Czytaj dalej Konkurs wewnętrzny – etap wdrożenia

Sesja wzajemnego uczenia się, 8-10 lutego 2021 r.

W dniach od 8 do 10 lutego br. Zapraszamy na sesję peer-lerningową I edycji w projekcie SYNERGIA. Celem sesji peer-learning jest podsumowanie i wypracowanie rekomendacji w zakresie wdrażania dobrych praktyk, które były tematem szkoleń, w instytucjach administracji publicznej.

Czytaj dalej Sesja wzajemnego uczenia się, 8-10 lutego 2021 r.

Sesja online – 14 stycznia 2021 roku

Styczniowa sesja w programie kształcenia realizowana jest w dwóch terminach: 14 stycznia 2021 roku (6 godz., 10:00 – 16:00) oraz 21 stycznia 2021 roku (2 godz., 11:00 – 12:45). W programie sesji w dniu 14 stycznia br. zaplanowano zajęcia z zakresu zarządzania procesami. Uczestniczy omówią działania strategiczne w zmieniającym się świecie, poznają „Zestaw narzędzi” strategicznych operacji, za pomocą którego można projektować, wdrażać, zarządzać i oceniać nowoczesne operacje. Ponadto, zapoznają się z istotnymi zasadami i koncepcjami, których celem jest poprawa wydajności, efektywności, produktywności, jakości i poziomu usług.

Czytaj dalej Sesja online – 14 stycznia 2021 roku