Sesja online – 14 stycznia 2021 roku

Styczniowa sesja w programie kształcenia realizowana jest w dwóch terminach: 14 stycznia 2021 roku (6 godz., 10:00 – 16:00) oraz 21 stycznia 2021 roku (2 godz., 11:00 – 12:45). W programie sesji w dniu 14 stycznia br. zaplanowano zajęcia z zakresu zarządzania procesami. Uczestniczy omówią działania strategiczne w zmieniającym się świecie, poznają „Zestaw narzędzi” strategicznych operacji, za pomocą którego można projektować, wdrażać, zarządzać i oceniać nowoczesne operacje. Ponadto, zapoznają się z istotnymi zasadami i koncepcjami, których celem jest poprawa wydajności, efektywności, produktywności, jakości i poziomu usług.

Czytaj dalej Sesja online – 14 stycznia 2021 roku

5 sesja SYNERGII online – 14 stycznia 2021 r.

Uwaga! Już 14 stycznia br. zapraszamy na kolejny dzień piątej sesji w projekcie SYNERGIA. Piąta sesja podzielona została na 4 części tj. zostanie zrealizowana w czterech terminach. Terminy 5 sesji szkoleniowej w ramach I edycji projektu dostępne są na stronie projektu w zakładce:

Czytaj dalej 5 sesja SYNERGII online – 14 stycznia 2021 r.

Zaktualizowany regulamin

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada br. w regulaminie projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, wprowadzono zmiany, tj. dotyczące przypadku zmiany miejsca pracy przez przedstawiciela uczestnika z Polski i podjęcia pracy w instytucji, która nie uczestniczy w projekcie.

Czytaj dalej Zaktualizowany regulamin

5 sesja SYNERGII online – 14 i 21 grudnia br.

KSAP wraz z Partnerami projektu podjęła decyzję o realizacji 5 sesji szkoleniowej w ramach I edycji SYNERGII w trybie online, zamiast jak planowano wcześniej w Warszawie, w siedzibie KSAP. Decyzja ta podyktowana jest szczególną sytuacją epidemiologiczną w Europie i jej prawdopodobnym dalszym rozwojem w kolejnych miesiącach oraz dostępnością wykładowców zagranicznych prowadzących zajęcia w SYNERGII.

Czytaj dalej 5 sesja SYNERGII online – 14 i 21 grudnia br.