SYNERGIA

Edycja III - terminarz rekrutacji

Projekt Synergia jest realizowany w czterech edycjach. Dla każdej edycji rekrutacja uruchamiana jest osobno.

ETAPY REKRUTACJI DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA
Wznowienie rekrutacji uczestników w elektronicznym systemie zgłoszeniowym (obowiązkowa dla wszystkich kandydatów)
21 marca – 19 kwietnia 2022
(dla zgłoszenia zespołu)
21 marca - 23 maja 2022
(dla ścieżki indywidualnej)
Data wpływu do KSAP wniosku w wersji analogowej (w przypadku wyboru trybu podpisu analogowego)
Data wpływu do KSAP wniosku w wersji elektronicznej (dotyczy ścieżki indywidualnej)
22 kwietnia 2022
23 maja 2022
Zamknięcie rekrutacji
Zamknięcie rekrutacji dla ścieżki indywidualnej
22 kwietnia 2022 godz. 15:30
27 maja 2022 godz. 15:30
OCENA FORMALNA
Ocena formalna zgłoszeń i weryfikacja językowa
4 kwietnia – 25 kwietnia 2022
Wezwanie do uzupełnienia braków w zgłoszeniach
4 kwietnia – 25 kwietnia 2022
OCENA MERYTORYCZNA
I posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
26 kwietnia 2022
Ocena merytoryczna przez Komisję Rekrutacyjną
26 kwietnia – 9 maja 2022
Wezwanie do zmian w zgłoszonych zespołach (po uwagach KR) - weryfikacja językowa – cd
26 kwietnia – 9 maja 2022
Weryfikacja zmian (zespół)
25 kwietnia – 9 maja 2022
II posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
10 maja 2022
Ogłoszenie wyników
12 maja 2022
Podpisywanie umów z uczestnikami
12 maja – 20 maja 2022

Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2022