Inauguracja projektu – 1 sesja

SYNERGIA__1 zjazd

Rozpoczynamy I edycję projektu

Rozpoczynamy pierwszą edycję projektu SYNERGIA. W dniach 31.08.-04.09.2020 r. odbędzie się w KSAP pierwsza sesja w edycji pilotażowej projektu. W sesji udział wezmą przedstawicieli instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

Sesja warszawska, 31.08.-04.09.2020

W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zespołami ludzkimi (przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem itp.), zarządzanie wiedzą, zarządzanie przez cele, wykorzystanie IT w sektorze publicznym.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, projekt realizowany będzie w formie hybrydowej – online (uczestnicy z Łotwy i Węgier) oraz stacjonarnie w siedzibie KSAP (uczestnicy z Bułgarii i Polski), przy zachowaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa sanitarnego.

Zajęcia w KSAP (ul. Wawelska 56, Warszawa) odbywać się będą w godzinach 9:00-17:30.

Data publikacji: 31 sierpnia 2020