SYNERGIA

Struktura projektu​

Projekt Synergia jest projektem edukacyjno-kooperacyjnym z elementem wdrożeniowym, realizowanym w partnerstwie ponadnarodowym.
Projekt realizowany jest w czterech edycjach.

SYNERGIA

4 edycje

PROGRAM EDUKACYJNO-KOOPERACYJNY

Schemat dla III edycji

Sesja
w Warszawie

4 dni 

Sesja
w Rydze

3 dni

Sesja
w Sofii

3 dni

Sesja
w Budapeszcie

3 dni

Sesja
online

2 x 2 dni

Warsztat wdrożenia

2 x 1/2 dnia

Sesja
peer-learning w Warszawie

3 dni

ZAGADNIENIA

 • zarządzanie projektami w sektorze publicznym (spójna metoda projektowa)
 • zarządzanie strategiczne w administracji publicznej
 • zarządzanie procesami
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie zespołami ludzkimi (przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem)
 • zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje
 • zarządzanie wiedzą
 • zarzadzanie przez cele
 • wykorzystanie IT w sektorze publicznym

AKTYWNOŚCI

 • sesje szkoleniowe z ekspertami z czołowych światowych ośrodków zarządzania publicznego
 • sesje warsztatowe z ekspertami z Polski i z krajów partnerskich
 • sesje warsztatowe – wypracowanie nowych zaleceń w zakresie zarządzania instytucją
 • metodologia case studies opracowana przez Harvard Business School
 • spotkania networkingowe
 • gry symulacyjne
 • sesje peer-learning

UCZESTNICY

Instytucje administracji publicznej  z:

 • Polski
 • Bułgarii
 • Węgier
 • Łotwy
 • 30 przedstawicieli instytucji z Polski
 • 30 przedstawicieli instytucji z krajów partnerskich

Razem: 60 osób

PROGRAM WDROŻENIOWY

KONKURS

 • wyłonienie najlepszych projektów do wdrożenia

WDROŻENIA

 • wdrożenie praktyk w instytucji ze wsparciem konsultanta zewnętrznego
 • raport powdrożeniowy przygotowany przez instytucję
 • „shadow report” przygotowany przez konsultanta zewnętrznego

UCZESTNICY

Instytucje administracji publicznej w Polsce:

 • wybrane w konkursie spośród instytucji, które brały udział w programie edukacyjno-kooperacyjnym

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2022