SYNERGIA

Przygotowanie do rekrutacji

Rekrutacja odbywa się poprzez system zgłoszeniowy online. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rekrutacyjnego (przykładowy formularz można pobrać tutaj), należy zadbać o stworzenie odpowiedniej struktury projektowej w instytucji.

DZIAŁANIE WEWNĘTRZNE W INSTYTUCJI

1

ZGODA KIEROWNIKA URZĘDU*
NA UDZIAŁ INSTYTUCJI W PROJEKCIE

2

POWOŁANIE ZESPOŁU
PROJEKTOWEGO

3

APLIKACJA ONLINE –
ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYPEŁNIA
KOORDYNATOR ZESPOŁU
ORAZ CZŁONKOWIE ZESPOŁU

4

PODPISANIE FORMULARZA
PRZEZ CZŁONKÓW ZESPOŁU
I KIEROWNIKA URZĘDU*

5

WYSYŁKA PODPISANEGO FORMULARZA
DO KSAP

*Wymagana zgoda dyrektora generalnego dla przedstawicieli Uczestnika w strukturze stanowisk od dyrektora departamentu w dół oraz zgoda kierownika urzędu (ministra) dla przedstawicieli Uczestnika od dyrektora generalnego wzwyż.

FORMALNA WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA W KSAP

6

WERYFIKACJA  FORMALNA
ZGŁOSZENIA

7

WERYFIKACJA POZIOMU ZNAJOMOŚCI
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

8

EWENTUALNE WEZWANIE
DO UZUPEŁNIENIA FORMULARZA

OCENA ZGŁOSZEŃ PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ

9

OCENA MERYTORYCZNA ZGŁOSZEŃ

ZAKOŃCZENIE OCENY ZGŁOSZEŃ

10

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

11

PODPISANIE UMÓW

ikona uścisk partnerski

Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2021