Sesja wzajemnego uczenia się, 8-10 lutego 2021 r.

W dniach od 8 do 10 lutego br. Zapraszamy na sesję peer lerningową I edycji w projekcie SYNERGIA.

Celem sesji peer learning jest podsumowanie i wypracowanie rekomendacji w zakresie wdrażania dobrych praktyk, które były tematem szkoleń, w instytucjach administracji publicznej.

Większość zajęć będzie prowadzona w grupach warsztatowych i moderowana przez trenerów – facylitatorów, pana Tomasza Cichockiego i pana Krzysztofa Guldę.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zajęcia zrealizowane będą w formie online, na specjalnej platformie e-learningowej w środowisku MS TEAMS. Zagrożenie epidemiologiczne oceniane jest przed każdą sesją przez Komitet Sterujący z udziałem partnerów projektu oraz przedstawiciela profesorów zagranicznych.

Data publikacji: 3 lutego 2021