Spotkanie Komitetu Sterującego, 3 lutego 2021 r.

W środę, 3 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji partnerskich projektu: Pavel Ivanov i Mimi Yotova z Institute of Public Administration w Sofii (BG), Agita Kalvina i Linda Moše-Možus z Latvian School of Public Administration (LV) oraz Krisztián Manzinger i Ilona SzabóNational University of Public Service (HU), KSAP. 

W trakcie spotkania omówiono: 

  • stan realizacji projektu, 
  • etap wdrożenia i udział przedstawicieli instytucji z krajów partnerskich, 
  • realizacja dodatkowej wiosennej sesji dla uczestników I Edycji, 
  • aktualne wyzwania i zagrożenia (COVID) związane z realizacją projektu. 

Spotkanie Komitetu sterującego odbyło się w formie online, w aplikacji MS Teams. 

Data publikacji: 8 lutego 2021