Spotkanie partnerów

 W środę 11.12.2019 r. w Krajowej Szkole odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „SynergiaSieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej”.

zdjecie spotkanie partnerzy
zdjecie spotkanie partnerzy 1

 W środę 11.12.2019 r. w Krajowej Szkole odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „SynergiaSieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej”.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy instytucji partnerskich projektu: Pavel Ivanov, dyrektor bułgarskiego Institute of Public Administration w Sofii, Agita Kalvina, dyrektor Latvian School of Public Administration oraz Gergely Pröhle, dyrektor Institute of Strategic Program węgierskiego National University of Public Service.

W trakcie spotkania omówiono zasady współpracy ponadnarodowej przy realizacji projektu, kwestie programowe, zasady finansowania, proces rekrutacji uczestników oraz harmonogram projektu.

Partnerzy dyskutowali na temat oczekiwań i korzyści płynących z udziału w projekcie przedstawicieli administracji własnych krajów.  Kwestie istotne dla partnerów to:

  • możliwość zdobycia wiedzy na temat zarządzania instytucjami administracji publicznej,
  • inspirowanie się najlepszymi praktykami światowymi (zajęcia prowadzą specjaliści i eksperci współpracujący z renomowanymi uczelniami i szkołami biznesu na świecie),
  • prezentacja doświadczeń i trendów administracji własnego kraju,
  • budowa networkingu z urzędnikami z krajów partnerskich.

 

Data publikacji: 12 grudnia 2019