Synergia – 5 sesja szkoleniowa w Budapeszcie, Węgry

W dniach 15-17.05.2023r. odbyła się piąta sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Budapeszcie, w ramach IV edycji projektu Synergia. W sesji udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier. Współorganizatorem sesji był partner projektu – University of Public Service z Węgier (https://en.uni-nke.hu/).

Otwarcie sesji

W otwarciu sesji uczestniczył rektor University of Public Service, dr. Deli Gergely, który serdecznie powitał uczestników w Budapeszcie i życzył owocnej pracy, podkreślając w swoim wystąpieniu jak istotny dla funkcjonowania efektywnej administracji jest rozwój kompetencji zawodowych urzędników wyższego szczebla zarządzania.

Program

W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

  • zarządzanie komunikacją w administracji publicznej,
  • zarządzanie instytucjonalne,
  • skuteczne negocjacje,
  • przywództwo.

Program sesji podzielono na dwie części. Celem pierwszej z nich było zrozumienie zasad i procedur rozwiązywania konfliktów w sferze publicznej i zarządzania kryzysowego oraz potrzeb opinii publicznej w tym zakresie. W trakcie zajęć wiele czasu poświecono analizie najlepszych praktyk komunikacji instytucjonalnej zarówno w organizacjach publicznych jak i prywatnych. Istotnym aspektem szkolenia była również praca nad rozwojem umiejętności komunikacji interpersonalnej w celu radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi i kryzysowymi poprzez praktyczne ćwiczenia obejmujące prezentacje ustne dla trudnej publiczności i mediów. Uczestnicy szkolenia wiedzą jak ważna jest komunikacja wewnętrzna dla ich roli jako liderów zespołów oraz jak należy opracować strategię medialną, aby uzyskać poparcie społeczne dla projektów instytucjonalnych.

W drugiej części programu trenerzy węgierscy, w trakcie warsztatów z zakresu przywództwa, wspólnie  z uczestnikami zastanawiali się nad kolejnymi etapami rozwoju zawodowego menedżera i niezbędnymi na tych etapach kompetencjami oraz działaniami i przyzwyczajeniami, które należy zostawić za sobą przechodząc na inny szczebel w strukturze zarządzania instytucją.

Forma realizacji

Sesja została zorganizowana w formie wyjazdowej, zajęcia odbywały się w godzinach: 8:30/9:00 – 16:30/17:00.

logo ksap przezroczyste
logo IPA EN
logo LSPA EN