SYNERGIA – indywidualna ścieżka udziału w projekcie

Uprzejmie informujemy, że w ramach rekrutacji do III edycji projektu Synergia, równolegle do istniejącej dotychczas ścieżki aplikacji zespołu, została uruchomiona indywidualna ścieżka udziału w projekcie.

Termin składania zgłoszeń

Indywidualna ścieżka dostępu zakłada możliwość udziału w projekcie przedstawiciela indywidualnego wytypowanego przez instytucję, spełniającego kryteria dostępu określone w zakładce https://synergia.ksap.gov.pl/rekrutacja/kryteria-dostepu

W zakładce Rekrutacja https://synergia.ksap.gov.pl/edycja-iii/ znajdą Państwo informacje w jaki sposób należy wypełnić Formularze zgłoszeniowe.

Termin składania wniosków zgłoszeniowych dla zgłoszenia indywidualnego upływa 3 czerwca br. o godz. 10:00.

Adresat projektu

Adresatem projektu są osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w instytucjach administracji publicznej.

W zakładce Rekrutacja https://synergia.ksap.gov.pl/edycja-iii/ znajdą Państwo informacje w jaki sposób należy wypełnić Formularze zgłoszeniowe.

Program

Ramowy program kształcenia: https://synergia.ksap.gov.pl/program-szkoleniowy/program-ramowy/

Terminarz sesji

Plan sesji w III edycji dostępny jest na stronie projektu: https://synergia.ksap.gov.pl/program-szkoleniowy/grafik-sesji/edycja-iii/

Finansowanie projektu

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu: synergia@ksap.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy!