SYNERGIA

Konkurs

Po zakończeniu każdej edycji projektu, w konkursie wewnętrznym w projekcie, zostaną wybrane instytucje z polskiej administracji publicznej, które otrzymają wsparcie w zakresie przeszkolenia pracowników we wdrażaniu praktyk oraz środki finansowe na pierwszy etap wdrożenia nowych rozwiązań.

1. Harmonogram konkursu

Konkurs Luty - Marzec
Ogłoszenie konkursu
15 lutego
Termin złożenia wniosków konkursowych
do 28 lutego (niedziela)
Ocena wniosków przez Komisję Konkursową
2-3 marca
Ogłoszenie wyników konkursu
8-12 marca

2. Złożenie formularza konkursowego

1. Przygotowany formularz zgłoszeniowy należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: synergia@ksap.gov.pl, w terminie zgodnym z harmonogramem konkursu wdrożeniowego opublikowanym powyżej.

2. Jeżeli formularz będzie podpisany w formie analogowej – należy:

  • wydrukować uzupełniony formularz konkursowy,  
  • podpisać w sposób tradycyjny,  
  • skan przesłać na wskazany powyżej adres mailowy, w terminie określonym w harmonogramie konkursu wdrożeniowego (powyżej), 
  • oryginał przekazać do KSAP w terminie do pięciu dni po przesłaniu skanu. 

SYNERGIA 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 
ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa

3. Jeśli formularz będzie podpisany w formie elektronicznej – należy przesłać go na adres mailowy projektu wskazany powyżej.

3. Dokumenty konkursowe do pobrania

Dostęp do dokumentów konkursowych jest możliwy po zalogowaniu się do platformy szkoleniowej przy użyciu nazwy użytkownika: imie.nazwisko@synergy.ksap.gov.pl