Zajęcia online – jeden z możliwych trybów realizacji projektu

czarna tablica z napisem online i stationarnie

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników projektu SYNERGIA i możliwość wystąpienia kolejnej fali pandemii Covid-19, KSAP podjęła decyzję o możliwości realizacji zajęć w trybie stacjonarnym lub online. 

Decyzja dotycząca wyboru jednego z ww. trybów, po analizie sytuacji epidemiologicznej, będzie podejmowana przez KSAP indywidualnie dla każdych zajęć w edycji. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyborze określonego trybu realizacji zajęć z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Data publikacji: 19 czerwca 2020