SYNERGIA

Węgierski University of Public Service (UPS) jest specjalną instytucją szkolnictwa wyższego, która zapewnia bazę edukacyjną i szkoleniową dla węgierskiej administracji publicznej. Instytut Kształcenia Ustawicznego i Szkoleń na wydziale Nauk o Zarządzaniu Publicznym i Administracji wspiera rozwój zawodowy w służbie cywilnej, podnosząc jakość oferowanych szkoleń i programów rozwijania kompetencji, opracowując i zapewniając obowiązkowe szkolenia dla 74 000 urzędników państwowych węgierskiej administracji publicznej (1300 instytucji), w tym także poprzez tworzenie platform e-learningowych. UPS posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu menedżerów średniego szczebla w programie Adaptive Leadership. Uniwersytet promuje nowoczesne metody nauczania i uczenia się (uczenie się w działaniu) i efektywności uczenia się. Zapewnia rozwój metodologii programów szkoleniowych dla kadry kierowniczej administracji publicznej.

KSAP współpracuje z UPS przy realizacji projektu  – Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej