SYNERGIA

logo IPA EN

Bułgarski Institute of Public Administration (IPA) jest wiodącą instytucją w dziedzinie szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli administracji publicznej w Bułgarii. W oparciu o badania potrzeb szkoleniowych administracji, IPA opracowuje i wdraża programy szkoleniowe, promuje stosowanie innowacyjnych metod i dobrych praktyk, zapewnia wsparcie we wdrażaniu wysokiej jakości systemów zarządczych w administracji, przedkłada propozycje reform i zmian w administracji publicznej. Programy szkoleniowe IPA kładą nacisk na rozwój przywództwa, niezbędny w efektywnym wypełnianiu obowiązków urzędników wysokiego szczebla administracji. Wspólnie z Uniwersytetem Sofijskim im. św. Klemensa z Ochrydy IPA organizuje dwa podyplomowe kierunki studiów: Ocena wpływu oraz Europejskie Fundusze Strukturalne. Prowadząc swą działalność statutową, IPA ściśle współpracuje z Radą Ministrów Bułgarii. W celu zapewnienia najwyższych standardów europejskich oferowanych szkoleń, od przeszło 20 lat istnienia prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową z instytucjami partnerskimi w Europie i na świecie, należy także do sieci: The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) oraz  europejskiej sieci Dyrektorów Szkół i Instytutów Administracji Publicznej (DISPA). W maju 2018 r. IPA była organizatorem spotkania sieci DISPA, odbywającym się dwa razy do roku w kraju sprawującym przewodnictwo Rady Unii Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2022