SYNERGIA

Konsultanci

Instytucje, których projekty wdrożeniowe zostały wybrane w konkursie wewnętrznym w projekcie, w każdej z czterech edycji projektu SYNERGIA, otrzymują wsparcie merytoryczne konsultanta/eksperta. W okresie wdrażania konsultant współpracuje z członkami zespołu wdrożeniowego, służąc swoją wiedzą ekspercką, doradzając i konsultując proponowane przez członków zespołu rozwiązania. Po zakończeniu okresu wdrożenia przygotowuje raport (shadow report), zawierający ocenę procesu wdrożenia w instytucji oraz ocenę stopnia i efektów wdrożenia.

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2022