SYNERGIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej I Wschodniej

Aktualności

Styczniowa sesja już za nami. W sesji online udział wzięli przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.
Styczniowa sesja w programie kształcenia realizowana jest w dwóch terminach: 14 stycznia 2021 roku (6 godz., 10:00 – 16:00) oraz 21 stycznia 2021 roku (2 godz., 11:00 – 12:45). W programie sesji w dniu 14 stycznia br. zaplanowano zajęcia z zakresu zarządzania procesami. Uczestniczy omówią działania strategiczne w zmieniającym się
Uwaga! Uprzejmie informujemy, że styczniowa sesja w programie kształcenia realizowana będzie w dwóch częściach: 14 stycznia 2021 roku (6 godz., 10:00 - 16:00) oraz 21 stycznia 2021 roku (2 godz., 11:00 - 12:45) .
Uwaga! Już 14 stycznia br. zapraszamy na kolejny dzień piątej sesji w projekcie SYNERGIA. Piąta sesja podzielona została na 4 części tj. zostanie zrealizowana w czterech terminach. Terminy 5 sesji szkoleniowej w ramach I edycji projektu dostępne są na stronie projektu w zakładce: