SYNERGIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej

Aktualności

W dniach 8 -10.11.2021r. odbyła się czwarta sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Budapeszcie, w ramach II edycji projektu Synergia. W sesji udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.
W dniach 10-12.10.2021r. odbyła się dodatkowa sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Sofii, w ramach I edycji projektu Synergia. W sesji udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii i Łotwy
W dniach 5-6.10.2021r. oraz 12-15.10.2021r. realizowana jest sesja szkoleniowa: „Zarządzanie ludźmi i zespołami. Budowanie warsztatu trenera wewnętrznego” dla Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - laureata konkursu na najlepszy projekt wdrożeniowy w ramach I edycji projektu Synergia.
W dniach 6-8.10.2021r. odbyła się trzecia sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Sofii, w ramach II edycji projektu Synergia. W sesji udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.