SYNERGIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej

PARTNERZY​

UCZESTNICY​

STRUKTURA PROJEKTU ​

PRAKTYKI WDROŻENIOWE​

Aktualności

sesja w Budapeszcie
W dniach 15-17.05.2023r. odbyła się piąta sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Budapeszcie, w ramach IV edycji projektu Synergia. W sesji udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier. Współorganizatorem sesji był partner projektu – University of Public Service z Węgier (https://en.uni-nke.hu/).
10 maja 2023 r. odbyły się pierwsze warsztaty wdrożeniowe dla uczestników IV edycji projektu SYNERGIA. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier .
sesja w Sofii
W dniach 24-26.04.2023 r. odbywa się trzecia sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Sofii, w ramach IV edycji projektu Synergia. W sesji udział biorą przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier. Współorganizatorem sesji jest partner projektu - Institute od Public Administration z Bułgarii (IPA) https://www.ipa.government.bg/en
ad1.Twarze uczestników na spotkaniu online
W dniach 29 marca i 4 kwietnia 2023 r. odbyła się w trybie zdalnym 2. sesja w ramach IV edycji projektu SYNERGIA. W sesji wzięli udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.