SYNERGIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej I Wschodniej

zdjecie strona glówna

Aktualności

21 lipca 2020 r. odbyło się II posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w projekcie SYNERGIA – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej poddali ocenie merytorycznej wyzwana zarządcze zgłoszone przez instytucje.
3 lipca 2020 r. odbyło się I posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej projektu SYNERGIA – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.
Uprzejmie informujemy o przywróceniu terminu zgłoszeń do pierwszej edycji projektu SYNERGIA - sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Rekrutacja potrwa do dnia 02.07.2020 r. do godz. 14:00.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.06.2020 r. (piątek) upływa termin zgłoszeń do projektu Synergia.  Weryfikacja poziomu znajomości języka angielskiego dla przedstawicieli uczestników kandydujących do projektu, którzy nie posiadają certyfikatu językowego, planowana jest w dniach 30.06.-02.07.2020 r. Uprzejmie prosimy o zarezerwowanie ww. terminu.