SYNERGIA

Grafik sesji - edycja II zakończona

Edycja II
do 60 uczestników
30 osób z Polski i do 10 osób z każdego z krajów partnerskich

SESJA KSAP (WARSZAWA) SESJA KSAP SESJA IPA (SOFIA) SESJA UPS (BUDAPESZT) SESJA KSAP SESJA KSAP (WARSZAWA) SESJA KSAP SESJA LSPA
(RYGA)
7-10.09.2021
20-21.09.2021 (online)
6-8.10.2021
8-10.11.2021
16.11.2021 (online)
1-3.12.2021
11-13.01.2022 (online)
23-25.02.2022
1 dzień x 6 godzin
3 dni x 8 godzin
2 dni x 8 godzin
3 dni x 8 godzin
3 dni x 8 godzin
4 godziny (warsztat)
3 dni x 8 godzin
1 dzień x 4 godziny (warsztat)
2 dni x 8 godzin
1 dzień x 8 godzin
2 dni x 8 godzin
(sesja peer-learningowa)
Łącznie
dla II edycji
166 godziny dydaktyczne

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00- 17:00.

1 godzina dydaktyczna = 45 minut

Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2023