SYNERGIA

Edycja II - rekrutacja zakończona

Projekt Synergia jest realizowany w czterech edycjach. Dla każdej edycji rekrutacja uruchamiana jest osobno.
Do drugiej edycji projektu zakwalifikowali się przedstawiciele następujących instytucji z Polski:
• Centrum Łukasiewicz
• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
• Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie w konsorcjum z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie
• Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

 

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2022