SYNERGIA

Edycja II - terminarz rekrutacji

Projekt Synergia jest realizowany w czterech edycjach. Dla każdej edycji rekrutacja uruchamiana jest osobno.

ETAPY REKRUTACJI DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA I EDYCJA
Rekrutacja uczestników w elektronicznym systemie zgłoszeniowym (obowiązkowa dla wszystkich kandydatów)
28 kwietnia – 11 czerwca 2021
Data wpływu do KSAP wniosku w wersji analogowej (w przypadku wyboru trybu podpisu analogowego)
18 czerwca 2021
Zamknięcie rekrutacji
18 czerwca 2021 godz. 15.30
OCENA FORMALNA
Ocena formalna zgłoszeń i weryfikacja językowa
11 - 18 czerwca 2021
Wezwanie do uzupełnienia braków w zgłoszeniach
11 - 18 czerwca 2021
OCENA MERYTORYCZNA
I posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
23 czerwca 2021
Ocena merytoryczna przez Komisję Rekrutacyjną
23 czerwca – 30 czerwca 2021
Wezwanie do zmian w zgłoszonych zespołach (po uwagach KR) - weryfikacja językowa – cd
23 czerwca - 30 czerwca 2021
Weryfikacja zmian (zespół)
30 czerwca - 7 lipca 2021
II posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
8 lipca 2020
Ogłoszenie wyników
12 lipca 2020
Podpisywanie umów z uczestnikami
13 lipca – 30 lipca 2020

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2021