SYNERGIA

Harmonogram wdrożenia - Edycja IV

Termin realizacji etapu wdrożeniowego: czerwiec – listopad 2023 r.

Konkurs Czerwiec – Lipiec 2023
Ogłoszenie konkurs
12 czerwca 2023
Termin złożenia wniosków konkursowych
26 czerwca 2023
Ocena wniosków przez Komisję Konkursową
29 czerwca – 10 lipca 2023
Ogłoszenie wyniku konkursu
14 lipca 2023
Wdrożenie w instytucji

Sierpień – listopad 2023 r.

Proces wdrożenia w instytucji

Sierpień – listopad 2023 r.

Przygotowanie i złożenie raportów powdrożeniowych

Październik – listopad 2023 r.

Przygotowanie raportu powdrożeniowego - zespół wdrożenia i Dyrektor Generalny
do 17 listopada 2023
Przygotowanie shadow report - konsultant wdrożeniowy
do 21 listopada 2023
Złożenie raportów powdrożeniowych i shadow report w KSAP
do 21 listopada 2023
Publikacja i promocja

Grudzień 2023 r.

Publikacja i promocja praktyki wdrożeniowej oraz pozostałych dobrych praktyk zgłoszonych w konkursie
grudzień 2023 r.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w zakładce: Konkurs