SYNERGIA

Harmonogram wdrożenia

Termin realizacji etapu wdrożeniowego: luty – grudzień 2021 r.

Konkurs Luty - Marzec
Ogłoszenie konkurs
15 lutego
Termin złożenia wniosków konkursowych
do 28 lutego (niedziela)
Ocena wniosków przez Komisję Konkursową
2-3 marca
Ogłoszenie wyniku konkursu
8-12 marca
Wdrożenie w instytucji
Marzec - Grudzień 2021 r.
Proces wdrożenia w instytucji

29 marca - 31 grudnia 2021 r.

Przygotowanie i złożenie raportów powdrożeniowych
Lipiec - Grudzień 2021 r.
Przygotowanie raportu powdrożeniowego - zespół wdrożenia i Dyrektor Generalny
do 31 grudnia 2021 r.
Przygotowanie shadow report - konsultant wdrożeniowy
do 31 stycznia 2022 r.
Złożenie raportów powdrożeniowych i shadow report w KSAP
do 31 stycznia 2022 r.
Publikacja i promocja
Luty- kwiecień 2022 r.
Publikacja i promocja praktyki wdrożeniowej oraz pozostałych dobrych praktyk zgłoszonych w konkursie
luty- kwiecień 2022 r.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w zakładce: Konkurs

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2023