SYNERGIA

Harmonogram wdrożenia - Grafik I

Termin realizacji etapu wdrożeniowego: luty – sierpień 2021 r.

Konkurs Luty - Marzec
Ogłoszenie konkurs
15 lutego
Termin złożenia wniosków konkursowych
do 28 lutego (niedziela)
Ocena wniosków przez Komisję Konkursową
2-3 marca
Ogłoszenie wyniku konkursu
8-12 marca
Wdrożenie w instytucji
Marzec - Lipiec
Proces wdrożenia w instytucji
29 marca - 2 lipca
Przygotowanie i złożenie raportów powdrożeniowych
Lipiec
Przygotowanie raportu powdrożeniowego - zespół wdrożenia i Dyrektor Generalny
5 lipca -23 lipca
Przygotowanie shadow report - konsultant wdrożeniowy
5 lipca -23 lipca
Złożenie raportów powdrożeniowych i shadow report w KSAP
do 30 lipca
Publikacja i promocja
Sierpień
Publikacja i promocja praktyki wdrożeniowej oraz pozostałych dobrych praktyk zgłoszonych w konkursie
16 – 27 sierpnia

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w zakładce: Konkurs

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2021