SYNERGIA

Edycja III - rekrutacja zakończona

Do trzeciej edycji projektu zakwalifikowali się przedstawiciele następujących instytucji z Polski:

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości w konsorcjum z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2022