SYNERGIA

Edycja I - rekrutacja zakończona

Do pierwszej edycji projektu zakwalifikowali się przedstawiciele następujących instytucji z Polski:

  • Urząd Patentowy RP
  • Centrum Łukasiewicz w konsorcjum z Ministerstwem Rozwoju
  • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości w konsorcjum z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2022