SYNERGIA

Logo_Krajowa_Szkoła_Administracji_Publicznej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej kształci i przygotowuje do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Wysoko wykwalifikowana, otwarta i wrażliwa na potrzeby obywateli kadra urzędnicza jest gwarantem sprawnie funkcjonującego, nowoczesnego państwa. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, KSAP realizuje unikatowy, interdyscyplinarny i aplikacyjny program kształcenia stacjonarnego, organizuje szkolenia dla urzędników (zarówno otwarte, jak i skierowane do konkretnych instytucji publicznych), podejmuje inne działania wspierające doskonalenie i rozwój administracji publicznej.

Kształcenie stacjonarne

Przygotowujemy młodych ludzi do pracy w administracji publicznej – wyposażamy ich w specjalistyczną wiedzę, wzmacniamy postawę służby względem społeczeństwa, a także rozwijamy zdolności menedżerskie i przywódcze. Dzięki temu absolwenci Szkoły mogą sprawnie i z pełnym zaangażowaniem wykonywać zadania z zakresu projektowania i wdrażania polityk państwa, a z czasem – w miarę zdobywanych doświadczeń i umiejętności – pełnić funkcje zarządcze w instytucjach publicznych.

Kształcenie ustawiczne

Dbamy o to, aby urzędnicy systematycznie pogłębiali swoją wiedzę i rozwijali kompetencje. Specjalnie dla nich opracowujemy bogatą ofertę innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb administracji kursów i szkoleń. Realizujemy również kompleksowe programy kształcenia, takie jak:

     – Argo Top Public Executive – we współpracy z IESE Business School (współfinansowany przez Unię Europejską),

     – Legis (współfinansowany przez Unię Europejską).

Wsparcie administracji

Działamy na rzecz wzmocnienia i doskonalenia administracji publicznej w ramach następujących aktywności :

  • certyfikacja (sprawdzanie i poświadczanie kwalifikacji) – w tym celu prowadzimy: postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej (umożliwiające uzyskanie statusu mianowanego urzędnika służby cywilnej), lingwistyczne postępowanie sprawdzające (certyfikaty znajomości języków obcych);
  • obserwatorium administracji – zdobywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie nowoczesnych trendów i rozwiązań w zarządzaniu publicznym;
  • platforma wymiany – transfer wiedzy do polskiej administracji oraz do administracji innych krajów, w szczególności poprzez projekty rozwojowe takie jak:

     – Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (projekt współfinansowany przez Unię Europejską),
     – Forum Zarządzania Publicznego,
     – Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (projekt finansowany ze środków polskiej współpracy rozwojowej),
     – Argonauci (projekt współfinansowany przez Unię Europejską),
     – Trainer Educator Training Course (projekt finansowany w ramach programu Erasmus+), ,
     – projekty twinningowe i przetargowe przetargowe (projekty finansowane przez Unię Europejską),
     – projekty w ramach UNDP (projekty finansowane ze środków UNDP).

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2022