SYNERGIA

Harmonogram projektu

Termin realizacji projektu Synergia: wrzesień 2019 – 31 grudnia 2023.
Rekrutacja do programu odbywa się w 4 turach (4 x 60 osób),  30 osób z Polski i po 10 osób z trzech krajów partnerskich w każdej edycji:

Edycja REKRUTACJA W SYSTEMIE Rozpoczęcie programu edukacyjnego Zakończenie programu edukacyjnego Wdrożenie w instytucjach Liczba osób

I
3 lutego – 6 marca 2020

Wznowienie rekrutacji:
2 – 26 czerwca 2020

31 sierpnia 2020

10 lutego 2021

marzec 2021 – kwiecień 2022
60
(30 z Polski i 3 x 10 z krajów partnerskich)

II

28 kwietnia – 25 czerwca 2021

7 września 2021

25 lutego 2022

marzec – październik 2022
60
(30 z Polski i 3 x 10 z krajów partnerskich)

III

5 stycznia – 25 lutego 2022
Wznowienie rekrutacji:
21 marca – 19 kwietnia 2022

7 czerwca 2022

1 marca 2023

marzec – listopad 2023
60
(30 z Polski i 3 x 10 z krajów partnerskich)

IV

26 października -
14 grudnia 2022
Przedłużono do
12 stycznia 2023
Przedłużono do
27 lutego 2023

14 marca 2023

8 września 2023

czerwiec – grudzień 2023
60
(30 z Polski i 3 x 10 z krajów partnerskich)

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji znajdują się w zakładce Terminarz rekrutacji.

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2023