SYNERGIA

Zarys programu edukacyjno – kooperacyjnego

Zagadnienia merytoryczne – I edycja
ZAGADNIENIA Liczba godzin
Zarządzanie projektami w sektorze publicznym (spójna metodologia projektowa)
16
Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej
16
Zarządzanie procesami
24
Zarządzanie zmianą
8
Zarządzanie ryzykiem
16
Zarządzanie zespołami ludzkimi (przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem itp.)
16
Zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje
8
Zarządzanie wiedzą
8
Zarządzanie przez cele
16
Wykorzystanie IT w sektorze publicznym
16
Sesja peer learning
8
152
Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji znajdują się w zakładce Terminarz rekrutacji

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2021