SYNERGIA

Zarys programu edukacyjno – kooperacyjnego

Zagadnienia merytoryczne – III edycja

ZAGADNIENIA Liczba godzin
Sesja otwierająca
6
Zarządzanie projektami w sektorze publicznym (spójna metodologia projektowa)
8
Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej
16
Zarządzanie procesami
8
Zarządzanie zmianą
16
Zarządzanie ryzykiem
8
Zarządzanie zespołami ludzkimi (przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem itp.)
24
Zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje
16
Zarządzanie wiedzą
8
Zarządzanie przez cele
8
Wykorzystanie IT w sektorze publicznym
16
Warsztaty wdrożeniowe
8
Sesja peer learning
24
166

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji znajdują się w zakładce Terminarz rekrutacji

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2022