SYNERGIA

Grafik sesji - edycja IV zakończona

Edycja IV
do 60 uczestników
30 osób z Polski i do 10 osób z każdego z krajów partnerskich

SESJA KSAP
(WARSZAWA)
SESJA KSAP SESJA IPA
(SOFIA)
SESJA KSAP SESJA UPS
(BUDAPESZT)
SESJA KSAP SESJA LSPA
(RYGA)
SESJA KSAP SESJA KSAP
(WARSZAWA)
14-17.03.2023
29.03.2023
04.04.2023
(online)
24-26.04.2023
10.05.2023
(online)
15-17.05.2023
06.06.2023
(online)
14-16.06.2023
04-05.07.2023
(online)
06-08.09.2023
1 dzień x 6 godzin
3 dni x 8 godzin
2 dni x 8 godzin
3 dni x 8 godzin
4 godziny
(warsztat)
3 dni x 8 godzin
4 godziny
(warsztat)
3 dni x 8 godzin
2 dni x 8 godzin
(sesja peer-learningowa)
3 dni x 8 godzin
Łącznie
dla IV edycji
166 godziny dydaktyczne

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00- 17:00.

1 godzina dydaktyczna = 45 minut

Ostatnia aktualizacja: 22 września 2023