SYNERGIA

Konkurs

Po zakończeniu każdej edycji projektu, w konkursie wewnętrznym w projekcie, zostaną wybrane instytucje z polskiej administracji publicznej, które otrzymają wsparcie w zakresie przeszkolenia pracowników we wdrażaniu praktyk oraz środki finansowe na pierwszy etap wdrożenia nowych rozwiązań.

Wyniki Konkursu

Do udziału w części wdrożeniowej I edycji projektu SYNERGIA zakwalifikowano Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, z projektem pod nazwą: Zintegrowany Program Rozwoju Zawodowego Kadry Kierowniczej – program budowania warsztatu zarządczego.

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2021