SYNERGIA

Konkurs

Po zakończeniu każdej edycji projektu, w konkursie wewnętrznym w projekcie, zostaną wybrane instytucje z polskiej administracji publicznej, które otrzymają wsparcie w zakresie przeszkolenia pracowników we wdrażaniu praktyk oraz środki finansowe na pierwszy etap wdrożenia nowych rozwiązań.

Wyniki Konkursu

Do udziału w części wdrożeniowej III edycji projektu SYNERGIA zakwalifikowano Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z projektem pod nazwą: Przygotowanie do transformacji kultury organizacyjnej, w kierunku kultury wpływającej pozytywnie na tworzenie organizacji inteligentnej i zwinnej, która stabilnie, skutecznie i efektywnie wspiera przedsięwzięcia i inicjatywy służące środowisku oraz działania na rzecz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Do udziału w części wdrożeniowej II edycji projektu SYNERGIA zakwalifikowano Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie, z projektem pod nazwą: Synergia i rozwój kluczowych kompetencji, jako inwestycja w kapitał ludzki wstrukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego.

Do udziału w części wdrożeniowej I edycji projektu SYNERGIA zakwalifikowano Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, z projektem pod nazwą: Zintegrowany Program Rozwoju Zawodowego Kadry Kierowniczej – program budowania warsztatu zarządczego.

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2023