SYNERGIA

Główne rezultaty projektu:

  • przygotowany i wprowadzony do oferty szkoleniowo-rozwojowej KSAP nowy program skierowany do odbiorcy instytucjonalnego, zawierający element wdrożeniowy,
  • wdrożone nowe rozwiązania z obszaru zarządzania w instytucjach biorących udział w programie edukacyjno-kooperacyjnym,
  • stworzona i utrzymana sieć współpracy z przedstawicielami administracji publicznych krajów partnerskich.

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2022