SYNERGIA

Wdrożenie

Co chcemy wdrożyć w polskiej administracji?

  • Nowy program kształcenia edukacyjno-kooperacyjny, łączący aspekty wzmocnienia kompetencji kadry zarządzającej wysokiego szczebla administracji publicznej, budowanie sieci współpracy i wymiany informacji oraz doświadczeń (KSAP). Program zostanie ujęty w ofercie szkoleń otwartych KSAP.
  • Wypracowane przez uczestników w czasie realizacji ww. programu nowe zalecenia/dobre praktyki w zakresie zarządzania instytucją.

Jak będziemy to robić?

  • Pracę grup problemowych w programie edukacyjno-kooperacyjnym kończy przygotowanie raportu przez eksperta. Raport będzie zawierał wypracowane zalecenia do wdrożenia innowacyjnych praktyk w obszarze zarządzania instytucją administracji publicznej.
  • Wszyscy polscy Uczestnicy projektu będą zobowiązani do przygotowania projektu wdrożenia wybranej praktyki we własnej instytucji i złożenia projektu w konkursie wewnętrznym w projekcie.
  • Komisja ekspertów wyłoni łącznie 5 instytucji w okresie realizacji całego projektu (po jednej w 3 pierwszych edycjach i 2 w edycji czwartej), które w sposób najbardziej wyczerpujący i przekonujący przygotowały projekt wdrożenia.
  • Instytucje te otrzymają dofinansowanie na wdrożenie wybranej praktyki oraz opiekę konsultanta/eksperta merytorycznego na okres wdrażania praktyki.

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2021