SYNERGIA

Grafik sesji - edycja III zakończona

Edycja III
do 60 uczestników
30 osób z Polski i do 10 osób z każdego z krajów partnerskich

SESJA KSAP (WARSZAWA) SESJA KSAP SESJA UPS (BUDAPESZT) SESJA KSAP SESJA LSPA
(RYGA)
SESJA KSAP SESJA IPA (SOFIA) SESJA KSAP SESJA KSAP (WARSZAWA)
07-10.06.2022
05-06.07.2022
(online)
29-31.08.2022
13.09.2022
(online)
05-07.10.2022
08.11.2022
(online)
05-07.12.2022
11-12.01.2023
(online)
27.02-01.03.2023
1 dzień x 6 godzin
3 dni x 8 godzin
2 dni x 8 godzin
3 dni x 8 godzin
4 godziny (warsztat)
3 dni x 8 godzin
4 godziny (warsztat)
3 dni x 8 godzin
2 dni x 8 godzin
3 dni x 8 godzin
(sesja peer-learningowa)
Łącznie
dla III edycji
166 godziny dydaktyczne

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00- 17:00.

1 godzina dydaktyczna = 45 minut

Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2023