SYNERGIA

Harmonogram wdrożenia

Termin realizacji etapu wdrożeniowego: marzec – wrzesień 2022 r.

Konkurs Marzec – kwiecień 2022
Ogłoszenie konkurs
28 lutego 2022
Termin złożenia wniosków konkursowych
18 marca 2022
Ocena wniosków przez Komisję Konkursową
25 marca – 20 kwietnia 2022
Ogłoszenie wyniku konkursu
25 kwietnia 2022
Wdrożenie w instytucji
Maj - Wrzesień 2022 r.
Proces wdrożenia w instytucji
Maj – Sierpień 2022 r.
Przygotowanie i złożenie raportów powdrożeniowych
Sierpień – Wrzesień 2022 r.
Przygotowanie raportu powdrożeniowego - zespół wdrożenia i Dyrektor Generalny
do 16 września 2022 r.
Przygotowanie shadow report - konsultant wdrożeniowy
do 30 września 2022 r.
Złożenie raportów powdrożeniowych i shadow report w KSAP
do 30 września 2022 r.
Publikacja i promocja
Październik 2022 r.
Publikacja i promocja praktyki wdrożeniowej oraz pozostałych dobrych praktyk zgłoszonych w konkursie
październik 2022 r.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w zakładce: Konkurs

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2022