SYNERGIA

Zasady zaliczenia w projekcie Synergia

1. Program edukacyjno-kooperacyjnego

 1. Warunkiem zaliczenia programu edukacyjno-kooperacyjnego i otrzymania certyfikatu ukończenia programu jest obecność na zajęciach.
 2. Próg zaliczenia wyliczany jest według algorytmu, który wynosi 80% obecności liczonych osobno na zajęciach prowadzonych w Polsce i w każdym kraju partnerskim.
 3. Dozwolony próg nieobecności na sesjach organizowanych przez KSAP i partnerów wynosi:
  1. obecność na sesjach w KSAP, minimalna liczba bloków wymagana do zaliczenia: 16 bloków (8 dni),
  2. obecność na sesji w IPA/KSAP, minimalna liczba bloków wymagana do zaliczenia: 5 bloków (2,5 dnia),
  3. obecność na sesji w UPS/KSAP, minimalna liczba bloków wymagana do zaliczenia: 5 bloków (2,5 dnia),
  4. obecność na sesji w LSPA/KSAP, minimalna liczba bloków wymagana do zaliczenia: 5 bloków (2,5 dnia).
 4. W sytuacji realizacji programu kształcenia w trybie online obecność kontrolowana jest przy pomocy listy obecności generowanej z systemu obsługującego prowadzenie zajęć.
 5. Do zaliczenia obecności online w danym dniu niezbędna jest obecność w systemie co najmniej przez 2 godziny dla 1 bloku szkoleniowego.

Przedstawiciel uczestnika, który uzyskał wymaganą obecność na zajęciach, po ukończeniu programu edukacyjno-kooperacyjnego, otrzymuje certyfikat ukończenia programu edukacyjno-kooperacyjnego wystawiony przez KSAP i Partnerów.

2. Program wdrożeniowy

Ukończenie programu edukacyjno-kooperacyjnego dla uczestników z Polski nie jest jednoznaczne z ukończeniem udziału w projekcie.

Warunkiem ukończenia udziału w projekcie dla uczestników z Polski jest:

 1. złożenie projektu wdrożenia dobrej praktyki w konkursie wewnętrznym w projekcie (zespół uczestnika projektu),
 2. w przypadku wyboru przez komisję konkursową projektu do wdrożenia:
  1. wdrożenie projektu przez zespół przedstawicieli uczestnika w instytucji uczestnika,
  2. przedstawienie raportu podsumowującego wdrożenie wraz z rekomendacjami dalszych usprawnień,
  3. przedstawienie raportu z wdrożenia praktyki na konferencji kończącej projekt.

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2022