SYNERGIA

Wytyczne bezpieczeństwa

Wytyczne bezpieczeństwa obowiązujące uczestników, trenerów i obsługi projektu SYNERGIA w trakcie przebywania w KSAP.

Zarządzenie Nr 18 /2020 w spr. regulaminu uczestnictwa w szkoleniach i wydarzeniach w KSAP w czasie COVID 19.

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2020