SYNERGIA

Edycja I - rekrutacja zakończona

Projekt Synergia jest realizowany w czterech edycjach. Dla każdej edycji rekrutacja uruchamiana jest osobno.

Rekrutacja do I edycji została zakończona.

Do pierwszej edycji projektu zakwalifikowali się przedstawiciele następujących instytucji z Polski:

  • Urząd Patentowy RP
  • Centrum Łukasiewicz w konsorcjum z Ministerstwem Rozwoju
  • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości w konsorcjum z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2022