SYNERGIA

Edycja IV - rekrutacja zakończona

 

Projekt Synergia jest realizowany w czterech edycjach. Dla każdej edycji rekrutacja uruchamiana jest osobno.

Rekrutacja do IV i ostatniej edycji została zakończona.

Do IV edycji projektu zakwalifikowali się przedstawiciele następujących instytucji z Polski:

1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

2. Główny Urząd Miar

3. Główny Urząd Statystyczny/Urząd Statystyczny w Krakowie

4. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

5. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

7. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

8. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w konsorcjum z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu

9. Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

10. Narodowe Centrum Nauki

11. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie

12. Centrum Łukasiewicz w konsorcjum z Siecią Badawczą Łukasiewicz

13. Ministerstwo Edukacji i Nauki

14. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2023