SYNERGIA

Korzyści z udziału

 

INSPIRACJA DO ROZWOJU 

Zajmując stanowisko, które kwalifikuje Państwa do udziału w projekcie SYNERGIA, na pewno braliście już Państwo udział w wielu szkoleniach, kursach, projektach itp., rozwijających Państwa kompetencje. Czy jednak Państwa wiedza i umiejętności nadal są aktualne?  

Uczenie się przez całe życie stanowi jedno z największych wyzwań współczesnych społeczeństw. Zdolność i chęć uczenia się w różnych formach, miejscach czy etapach życia ułatwia efektywne przystosowanie się do zmieniającej się i coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. W przypadku administracji publicznej gotowość do ciągłego uzupełniania swojej wiedzy i umiejętności ma szczególnie istotne znaczenie, ponieważ przyczynia się do podniesienia jakości jej funkcjonowania – począwszy od lepszej motywacji do działania ze strony pracowników administracji, po zadowolenie obywateli korzystających z jej usług. 

W projekcie SYNERGIA oferujemy Państwu unikalną możliwość rozwoju, dopasowaną do Państwa stanowiska w administracji. To tutaj możecie Państwo poznać osoby, które na co dzień spotykają się z wyzwaniami takimi jak Wasze, to tutaj będziecie mogli Państwo skonfrontować swoje pomysły w zakresie zarządzania instytucją administracji publicznej z punktem widzenia doświadczonych urzędników z Polski i innych krajów EU oraz ekspertów, praktyków najwyższej światowej klasy. 

To tutaj – czekamy na Ciebie! 

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Uczestnik, czyli instytucja administracji publicznej:

 • zmiany lub modyfikacje stylów zarządzania na wyższym szczeblu w urzędach administracji,
 • rozwój kompetencji zarządczych kadry wyższego szczebla zarządzania,
 • wzmocnienie potencjału kierowniczego obu płci.

Przedstawiciele Uczestnika:

 • rozwój własnych kompetencji w dziedzinie zarządzania instytucją administracji publicznej,
 • nawiązane kontakty z przedstawicielami instytucji administracji publicznej z Polski i krajów partnerskich uczestniczących w projekcie,
 • skonfrontowane doświadczenia zawodowe i dobre praktyki zarządcze z innymi uczestnikami projektu, w tym z krajów partnerskich
 • przeanalizowane wybrane wyzwania zarządcze w administracji publicznej z pomocą najlepszych ekspertów światowych
 • rozwój własnych kompetencji językowych – język angielski.

 

ROZWÓJ KOMPETENCJI

W projekcie szczególny nacisk kładziemy na rozwój poniższych kompetencji:

 • otwartość na nowe pomysły i sytuacje,
 • umiejętność inicjowania i podtrzymania pozytywnych relacji z innymi ludźmi,
 • umiejętność osiągania oczekiwanej skuteczności,
 • zdolność do budowania koalicji wokół swoich pomysłów,
 • umiejętność uczenia się, w tym uczenia się na własnych błędach i na podstawie doświadczeń innych uczestników,
 • gotowość do podejmowania ryzyka przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań,
 • umiejętność dzielenia się własnymi doświadczeniami, w tym sukcesami i niepowodzeniami,
 • gotowość do podjęcia współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • dysponowanie potencjałem do wspierania, testowania i upowszechniania innowacji na poziomie reprezentowanej instytucji.

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2022