SYNERGIA

Regulamin wdrożenia

Podstawowym dokumentem definiującym realizację projektu Synergia jest Regulamin projektu: https://synergia.ksap.gov.pl/o-projekcie/regulamin-projektu/
Regulamin wdrożenia w sposób szczegółowy opisuje fazę wdrożenia w projekcie. 
 

W dniu 21.12.2022 zaktualizowano Regulamin wdrożenia.

Zarządzenia archiwalne:

W dniu 26.04.2022 zaktualizowano Regulamin wdrożenia.

W dniu 21.07.2021 r. wprowadzono zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udziału w części wdrożeniowej projektu

W dniu 10.02.2021 wprowadzono zarządzenie w sprawie regulaminu udziału w części wdrożeniowej projektu

Ostatnia aktualizacja: 2 stycznia 2023