SYNERGIA

Regulamin wdrożenia

Podstawowym dokumentem definiującym realizację projektu Synergia jest Regulamin projektu: https://synergia.ksap.gov.pl/o-projekcie/regulamin-projektu/
Regulamin wdrożenia w sposób szczegółowy opisuje fazę wdrożenia w projekcie. 
 

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2021