4 sesja w formie online

komputer-sesja online

Najbliższa sesja SYNERGII, zaplanowana w dniach 23-25 listopada 2020 roku, odbędzie się w formie online.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej i aktualną sytuację epidemiologiczną, KSAP wraz z partnerami podjęła decyzję o realizacji 4 sesji szkoleniowej w ramach I edycji projektu – w trybie online, zamiast jak planowano wcześniej w Rydze w siedzibie partnera – LSPA.

Zajęcia realizowane będą w następującym porządku:

  1. W dniu 23 listopada 2020 roku szkolenie będzie współorganizowane z partnerem z Łotwy – LSPA i odbędzie się na platformie ZOOM.
  2. W dniach 24-25 listopada 2020 roku szkolenia odbędą się na specjalnej platformie e-learningowej w środowisku MS TEAMS.

Zagrożenie epidemiologiczne oceniane jest przed każdą sesją przez Komitet Sterujący z udziałem partnerów projektu oraz przedstawiciela profesorów zagranicznych.

Data publikacji: 29 października 2020