SYNERGIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej

Aktualności

Podczas I sesji szkoleniowej w ramach III edycji projektu Synergia, w dniu 10 czerwca 2022r., zostały wręczone dyplomy ukończenia udziału w II edycji projektu Synergia, uczestnikom projektu z Polski i z Bułgarii.
W dniach 7-10.06.2022r. odbywa się pierwsza sesja szkoleniowa w ramach III edycji projektu: Synergia - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. W sesji biorą udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.
W dniu 25.05.2022 r. odbyło się spotkanie zdalne: „Get ready for Synergia”, adresowane do uczestników III edycji projektu Synergia - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.
Uprzejmie informujemy, że w ramach rekrutacji do III edycji projektu Synergia, równolegle do istniejącej dotychczas ścieżki aplikacji zespołu, została uruchomiona indywidualna ścieżka udziału w projekcie.