II posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

8 członków komisji

21 lipca 2020 r. odbyło się II posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w projekcie SYNERGIA – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej poddali ocenie merytorycznej wyzwania zarządcze zgłoszone przez instytucje.

Decyzje rekrutacyjne zostaną ogłoszone w formie Decyzji Dyrektora KSAP.

Informacje o zakwalifikowaniu do projektu zostaną przesłane do kandydujących instytucji w dniu 22 lipca 2020 r.

Gratulujemy zwycięskim zespołom!

 

 

Data publikacji: 22 lipca 2020