Kolejne spotkanie Komitetu Sterującego

slajd z tytułem projektu i terminem spotkania

10 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie on-line Komitetu Sterującego projektu Synergia. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele KSAP i instytucji partnerskich z Bułgarii, Węgier i Łotwy. 

Głównym tematem spotkania była analiza możliwości realizacji zajęć w projekcie w trybie online. Przedyskutowano ryzyka i szanse związane z wyborem opcji online, w przypadku, gdy sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 uniemożliwiłaby organizację sesji I edycji projektu w formie stacjonarnej.  

Na spotkaniu omówiono także stan rekrutacji do I edycji projektu, w Polsce i w krajach partnerskich oraz bieżące działania związane  z rozpoczęciem realizacji projektu. 

Data publikacji: 22 czerwca 2020