Krzysztof Gulda

Krzysztof Gulda

Kraj: Polska

Specjalizacja: strateg w sektorze publicznym i prywatnym

Wykład w ramach SYNERGII: sesja podsumowująca


 

Krzysztof Gulda, przedsiębiorca, badacz, strateg w sektorze publicznym i prywatnym, konsultant międzynarodowy, zdobył unikalne, multidyscyplinarne doświadczenie we wszystkich sektorach trójkąta wiedzy. Mocno zaangażowany we wsparcie tworzenia firm typu spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego jako Członek Zarządu UWRC sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego, powołana do zarządzania portfelem firm tworzonych przez naukowców lub studentów.

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Łączy rozumienie zaawansowanych technologii i metodologii badań ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej. Od 2003 do 2009 r. Dyrektor w Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialny za strategię i programowanie rozwoju w zakresie innowacji, przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju i horyzontalnej polityki przemysłowej. Od 2009 do 2012 roku dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny za tworzenie strategii w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego i innowacji, ale także za sprawy europejskie i międzynarodowe. Wprowadził do administracji publicznej nowoczesny model zarządzania departamentami oparty na płaskiej strukturze organizacyjnej zorientowanej na działania projektowe.

Ekspert w opracowywaniu krajowych i regionalnych strategii innowacji ze szczególnym uwzględnieniem horyzontalnych powiązań między innowacjami a innymi politykami, w tym nauką, przedsiębiorczością, rozwojem zasobów ludzkich, własnością intelektualną i zrównoważoną polityką przemysłową. Konkretne obszary specjalizacji obejmują przedsiębiorczość akademicką (rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, kapitał zalążkowy i vc, inkubatory), budowanie relacji między przedsiębiorstwami a środowiskiem akademickim, systemy innowacji (od krajowych, regionalnych po sieci i klastry) oraz otwarte innowacje.

Były wiceprzewodniczący Komitetu Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Innowacji (ERAC) – organu doradczego Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, członek Komitetu Polityki Nauki i Technologii OECD (CSTP) oraz Komitetu Przemysłu, Innowacji i Przedsiębiorczości (CIIE). Były przewodniczący Zespołu Specjalistów ds. Polityki Innowacji i Konkurencyjności przy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ – TOS ICP). Ostatnio członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w Polsce.