Prof. Adrian Done

Prof. Adrian Done
Prof. Adrian Done

Specjalizacja: szkolenie wyższych kadr w organizacjach w zakresie doradztwa strategicznego i biznesowego, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie wiedzą w celu usprawnienia operacji, zarządzanie technologią

Wykłady w ramach Synergii: zarządzanie procesami