Prof. Daniel Beimborn

Prof. Daniel Beimborn

Specjalizacja:  innowacje i transformacja cyfrowa, zarządzanie outsourcingiem oraz zarządzanie strategiczne IT

Wykłady w ramach Synergii: IT w sektorze publicznym