Assoc. Prof. Dr. Velizar Shalamanov

Assoc. Prof. Dr.
Velizar Shalamanov

Wyższy urzędnik ds. bezpieczeństwa narodowego i NATO

Kraj: Bułgaria

Specjalizacja: bezpieczeństwo i obronność narodowa, e-infrastruktura i bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo 

Wykład w ramach SYNERGII: planowanie strategiczne i biznesowe w dużych instytucjach publicznych, zarządzanie zmianami w administracji publicznej, zarządzanie portfelem projektów wspierających wdrażanie strategii i zarządzanie zmianą, organizacje IT  oparte na usługach – finansowane przez klientów