Mentoring w Synergii - szkolenia w ramach części wdrożeniowej II edycji projektu

W dniach 19-21.09.2022 realizowane jest szkolenie z zakresu mentoringu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie – laureata konkursu na najlepszy projekt wdrożeniowy w ramach II edycji projektu SYNERGIA.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE) w Warszawie, działając w ramach konsorcjum z powiatowymi stacjami, wdraża projekt rozwoju kluczowych kompetencji pracowników, którego celem jest przygotowanie grupy mentorów oraz wdrożenie kompleksowego szkolenia osób rozpoczynających pracę w strukturach Mazowieckiej Inspekcji Sanitarnej.

Program

W programie szkolenia z zakresu mentoringu zaplanowano omówienie następujących tematów:

  • wprowadzenie do mentoringu, w tym: modele mentoringu, etapy mentoringu, budowanie i struktura sesji mentoringowej, mentoring w organizacji;
  • kompetencje i warsztat mentora, w tym: rozumienie i (samo)rozwój roli mentora, komunikacja mentora z mentee, praca z celami i planowanie, techniki prowadzenia sesji;
  • rozpoznanie i praca z potrzebami mentee, w tym: budowanie kontraktu na mentoring;
  • korzyści i ryzyka związane z wdrażaniem mentoringu, radzenie sobie z trudnościami;
  • przygotowanie planu działań wdrożeniowych dla struktur WSSE.

Forma szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie hybrydowej: 3 dni szkolenia odbywają się stacjonarnie w siedzibie KSAP (19-21.09.2022 r.), a następnie jedna sesja follow-up odbędzie się online (26.09.2022 r.).

Wdrożenia w projekcie SYNERGIA

Więcej na temat części wdrożeniowej w projekcie: https://synergia.ksap.gov.pl/wdrozenia/wdrozenie/

logo ksap przezroczyste
logo IPA EN
logo LSPA EN