Rekrutacja do IV i ostatniej edycji projektu Synergia

Zapraszamy do udziału w projekcie Synergia – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 grudnia br.

Cel projektu

Rozwój kompetencji zarządczych wyższej kadry kierowniczej oraz wypracowanie na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej:

 • nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
 • wdrożenie w polskiej administracji wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją.

 

Uczestnicy projektu

Projekt adresowany jest do wyższej kadry zarządzającej. Zapraszamy do zgłoszenia zespoły lub osoby indywidualne spełniające kryteria grupy docelowej.

 

Inspiracja do rozwoju

W projekcie SYNERGIA oferujemy  Państwu unikalną możliwość rozwoju, dopasowaną do Państwa stanowiska w administracji. To tutaj możecie Państwo poznać osoby, które na co dzień spotykają się z wyzwaniami takimi jak Wasze, to tutaj będziecie mogli Państwo skonfrontować swoje pomysły, w zakresie zarządzania instytucją administracji publicznej, z punktem widzenia doświadczonych urzędników z Polski i innych krajów EU oraz ekspertów, praktyków najwyższej światowej klasy.

O korzyściach z udziału w projekcie mogą Państwo przeczytać na stronie projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia do projektu

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 26 października do 14 grudnia 2022 r. za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

Dwie równoległe ścieżki aplikowania i udziału (ten sam formularz do wypełnienia)

 • Ścieżka zespołowa udziału: Zgłoszone osoby tworzą zespół projektowy w instytucji uczestnika z równym udziałem kobiet i mężczyzn. W skład zespołu wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel najwyższego kierownictwa instytucji uczestnika (tj. sekretarz stanu, podsekretarz stanu, wojewoda, wicewojewoda, kierownik urzędu centralnego lub jego zastępca, dyrektor generalny) lub osoba upoważniona przez niego do projektowania i wprowadzania udoskonaleń o charakterze zarządczym w danej instytucji. Zespół wyznacza we wniosku zgłoszeniowym do projektu koordynatora zespołu do spraw organizacyjnych. 
 • Indywidualna ścieżka udziału: Zakłada możliwość udziału w projekcie przedstawiciela indywidualnego, wytypowanego przez instytucję. Uwaga! Zgodnie z regulaminem projektu, więcej niż 2 osoby z instytucji, tworzą już zespół projektowy i są zobowiązane do aplikowania w ścieżce zespołowej. 

 

Spotkania informacyjne (online)

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy na zdalne spotkania informacyjne. Zgłoszenia na spotkania przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznych formularzy zgłoszeniowych.

Terminy zdalnych spotkań informacyjnych:

 1. 15.11.2022, godz. 14:00
 2. 24.11.2022, godz. 9:00
 3. 01.12.2022, godz. 9:00
 4. 08.12.2022, godz. 14:00

 

FORMA REALIZACJI 

Projekt jest realizowany w 4. edycjach. Na każdą edycję projektu składa się realizacja: 

 • szkoleniowego programu edukacyjno – kooperacyjnego, 
 • części wdrożeniowej. 

Program edukacyjno-kooperacyjny przewiduje 22 dni zajęć prowadzonych w języku angielskim w Polsce (w siedzibie KSAP), w krajach partnerskich (Bułgaria, Łotwa, Węgry) oraz w formie online i obejmuje: 

 •  cykl zajęć edukacyjnych tj. zarządzanie projektami w sektorze publicznym (spójna metodologia project management), zarządzanie strategiczne w administracji publicznej, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ludźmi (m.in. przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem), zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje, wykorzystanie IT w sektorze publicznym. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez doświadczonych wykładowców, reprezentujących światowe uczelnie, z czołowych miejsc w rankingach międzynarodowych oraz ekspertów z krajów partnerskich. Program realizowany jest przy wykorzystaniu uznanej harvardzkiej metody studium przypadku, stosowanej przez najlepsze uczelnie światowe, w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej w sektorze prywatnym i publicznym, 
 • warsztaty problemowe  wypracowanie innowacyjnych zaleceń w obszarze zarządzania instytucją – dobre praktyki prezentowane w programie edukacyjno – kooperacyjnym są analizowane i dostosowywane do potrzeb i realiów administracji publicznej. 

Sesje krajowe i wyjazdowe organizowane są w formie zajęć szkoleniowych, spotkań networkingowych, warsztatów, sesji peer-learningowych itp. Zajęcia realizowane są trybie stacjonarnym i zdalnym. 

Wdrożenie dobrych praktyk następuje po zakończeniu części szkoleniowej. Wybrane, w drodze konkursu wewnętrznego w projekcie, polskie instytucje administracji publicznej otrzymują wsparcie w zakresie przeszkolenia pracowników we wdrażaniu praktyki w instytucji oraz środki finansowe w ramach projektu na pierwszy etap wdrożenia rozwiązania z zakresu zarządzania instytucją, wypracowanego w trakcie sesji szkoleniowych.  

W dwóch zakończonych edycjach projektu wdrożono poniższe projekty: 

 • I edycja: Zintegrowany Program Rozwoju Zawodowego Kadry Kierowniczej – program budowania warsztatu zarządczego, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 
 • II edycja: Synergia i rozwój kluczowych kompetencji, jako inwestycja w kapitał ludzki wstrukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie. 

 

 

Partnerzy

Projekt realizowany w partnerstwie z:

 • IPA – Institute of Public Administration (Bułgaria),
 • LSPA – Latvian School of Public Administration (Łotwa),
 • UPS – University of Public Service (Węgry).

 

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
 • działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

 

Kontakt

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu: synergia@ksap.gov.pl (link sends e-mail)

Więcej informacji na stronie projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!

logo ksap przezroczyste
logo IPA EN
logo LSPA EN