Sesja otwierająca – 1 sesja w II edycji

Rozpoczynamy II edycję projektu 

W dniach 7-10.09.2021r. odbywa się pierwsza sesja szkoleniowa w ramach II edycji projektu Synergia. W sesji biorą udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier. 

Sesja warszawska, 7-10.09.2021r.  

W programie sesji zaplanowano sesję otwierającą, której celem jest ujednolicenie rozumienia przez uczestników celów projektu, doprecyzowanie sposobu zaangażowania uczestników w projekt, poznanie instytucji uczestniczących w projekcie i ich wyzwań zarządczych, z którymi przychodzą do projektu, refleksja nad indywidualnymi i instytucjonalnymi celami udziału w projekcie oraz zbudowanie zespołów projektowych. W programie następnych dni zaplanowano zajęcia z obszaru zarządzania wiedzą i zespołami ludzkimi (przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem itp.). W ramach pierwszej sesji odbędzie się również sesja LEGO GAME, której celem jest optymalizacja procesów w organizacji.

Sesja odbywa się w trybie stacjonarnym, w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, przy zachowaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa sanitarnego. 

Zajęcia w KSAP (ul. Wawelska 56, Warszawa) odbywają się w godzinach 9:00-17:00.