Spotkanie Komitetu Sterującego   - przygotowania do rekrutacji do II edycji projektu SYNERGIA

Na spotkaniu Komitetu Sterującego w dniu 15 kwietnia 2021 r. omówiono:

  • stan przygotowań do rekrutacji kandydatów z Polski i z krajów partnerskich do II edycji projektu SYNERGIA,
  • harmonogram sesji programu edukacyjno – kooperacyjnego II edycji (wrzesień 2021 r. – styczniem 2022 r.),
  • możliwość organizacji sesji w formie stacjonarnej.  

Dla kandydatów z Polski rekrutacja rozpocznie się w końcu kwietnia i potrwa do 11 czerwca br. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji już wkrótce na stronie projektu.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu Sterującego, przedstawiciele instytucji partnerskich projektu: Institute of Public Administration w Sofii (BG), Latvian School of Public Administration (LV), University of Public Service (HU) oraz zespół projektowy KSAP.

Spotkanie Komitetu sterującego odbyło się w formie online, w aplikacji MS Teams.