Synergia – 7 sesja szkoleniowa w Sofii, Bułgaria

W dniach 5-7.12.2022r. odbywa się siódma sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Sofii, w ramach III edycji projektu Synergia. W sesji udział  biorą przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier. Współorganizatorem sesji jest partner projektu – Institute od Public Administration z Bułgarii.(link: https://www.ipa.government.bg/en)

Program

W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

  • realizacja strategii,
  • kontrola zarządzania,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • wykorzystanie technologii informatycznych w sektorze publicznym.

 

Celem sesji jest zrozumienie kluczowych kwestii zarządzania poprzez cele, przedstawienie podstaw zarządzania cyfrową transformacją organizacji oraz odpowiednich stylów zarządzania i przywództwa, przyjętych dla różnych sytuacji i potrzeb organizacji w kontekście cyfryzacji instytucji.

 

W pierwszej części trzydniowej sesji uczestnicy skupią się na zagadnieniu zarządzania poprzez cele. Ponieważ nie ma jednego modelu zarządzania przez cele, kluczowym czynnikiem jest odpowiednie zdefiniowanie celów i przyjęcie wybranej strategii wdrażania celów w organizacji. Cele powinny być zrozumiałe dla wszystkich interesariuszy danego działania i możliwe do zrealizowania, ale powinny stanowić wyzwanie dla instytucji i jej pracowników. Najwyższa kadra menedżerska w organizacji określa strategię podmiotu i główne cele do osiągnięcia, na niższych poziomach, za zdefiniowanie celów odpowiedzialni są menedżerowie niższego szczebla. Na stopień efektywności przy realizacji celów wpływ ma stopień zaangażowania wszystkich, którzy podlegają zarządzaniu. Z pozoru prosta sprawa, ale jak to wygląda w praktyce? Gdzie kryją się pułapki? Jak efektywnie zarządzać tym procesem?

Druga część sesji poświęcona będzie istocie technologii cyfrowych i wybranych trendów w cyfryzacji oraz rozwojowi umiejętności przywódczych w zakresie zarządzania wyzwaniami digitalizacji 

 

Nabór do IV edycji

Rekrutacja do projektu SYNERGIA realizowana jest do 14 grudnia 2022 r. Wszystkie informacje na temat zasad aplikowania do projektu dostępne są na stronie projektu, w zakładce: REKRUTACJA. 

Uczestnikiem projektu jest instytucja administracji publicznej, która deleguje do udziału w projekcie swoich przedstawicieli tj. kadrę wyższego szczebla ​zarządzania. Szczegółowe informacje.( https://synergia.ksap.gov.pl/rekrutacja/grupa-docelowa/)

 

Dlaczego warto?

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Dlaczego warto wziąć udział w projekcie SYNERGIA? (https://synergia.ksap.gov.pl/synergia-nabor-do-iv-edycji-dlaczego-warto/)

Cel projektu Synergia

Celem projektu Synergia jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo ksap przezroczyste
logo IPA EN
logo LSPA EN